3d dum

Proč rozpočet a komu je určený?

Položkový rozpočet je vhodný jak pro soukromou osobu, tak i pro stavební firmy.

Soukromá osoba (investor) si tak může zjistit jaké budou jeho náklady na stavební práce hrubé spodní stavby, teréních úpav či inženýrských sítí, které budou předmětem daného rozpočtu nebo pro předložení bance na získání úvěru apod. Případně využít možnosti zpracování slepého (pouze výkaz výměr) pro výběr dodavatele stavby.

3d dum

Stavebním firmám a projektantům nabízím zpracování rozpočtů Vašich zakázek pro předložení cenových nabídek investorům. (zemní práce, základové pasy, základová deska, inženýrské přípojky, terénní upravy atd.)

Rychlost a pečlivost zpracování. (viz reference)

Ladislav Fuchs, tel. 773 886 252, info@rozpoctuj.cz

Projektovou dokumentaci je možné zaslat elektronicky (soubory .pdf, AutoCad .dwg), což je pro zpracování nabídky dostačující, nebo papírově poštou. Případně je možná osobní schůzka v Jihočeském kraji.